LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 20/03/2023 đến 26/03/2023)

Tên Phòng Thứ hai
20/03/2023
Thứ ba
21/03/2023
Thứ tư
22/03/2023
Thứ năm
23/03/2023
Thứ sáu
24/03/2023
Thứ bảy
25/03/2023
Chủ nhật
26/03/2023
Phòng 301 - A3
8:30‚ Họp theo lịch của Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị về Sơ kết Chỉ thị 13Chủ trì:
Người tạo: Trần Quang Bảo
14:00‚ Họp BCH Đảng ủy, cán bộ chủ chốt Cục Kiểm lâmChủ trì: VPC*
Người tạo: Nguyễn Hữu Thiện
Phòng 407 - B9
14:00‚ Họp với Tư vấn Dự án IFADChủ trì:
Người tạo: Trần Thế Liên
8:30‚ Họp rà soát các đề xuất Dự án thuộc Chương trình 809 (Đợt 2)Chủ trì: Vụ KHTC*
Người tạo: Trần Quang Bảo