LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 14/06/2021 đến 20/06/2021)

Tên Phòng Thứ hai
14/06/2021
Thứ ba
15/06/2021
Thứ tư
16/06/2021
Thứ năm
17/06/2021
Thứ sáu
18/06/2021
Thứ bảy
19/06/2021
Chủ nhật
20/06/2021
Phòng 301 - A3
8:30‚ Giao ban TCLNChủ trì: VPTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30‚ Rà soát chương trình PTLNBV 2021 -2025Chủ trì: Vụ KHTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30‚ Nghe báo cáo Đề án phát triển ngành Công nghiệp chế biến gỗ bền vững giai đoạn 2021 - 2030Chủ trì: Vụ PTSXLN*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30‚ Nghe báo cáo tiếp thu giải trình Chương trình PTLN bền vững giai đoạn 2021 - 2025 -Chủ trì: Vụ KHTC* (Anh Nghĩa Chi đạo chuẩn bị ND; mời đơn vị chuyên môn của: VPCP; Bộ TC; Bộ KHĐT)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
14:00‚ Làm việc với dự án VFBC (CPO LN) về thực hiện các hoạt động liên quan đến PFES và C.PFESChủ trì: Vụ KHCN&HTQT*; VPTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30‚ Nghe báo cáo tình hình cấp giấy phép CITES và giải quyết khiếu nại, tổ cáo trong việc cấp giấy phép CITES nhập khẩu cá tầm sốngChủ trì: CQ CITES* (BC Cấp giấy phép CITES NK cá tầm sống); Vụ PCTT* (Giải quyết khiếu nại và tố cáo)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
Phòng 403 - B9
8:30‚ Rà soát NĐ số 06 trình CP Chủ trì: CITES(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
14:00‚ Nghe báo cáo về công tác giải quyết KN, TCChủ trì: Vụ PCTT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
14:00‚ Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KHCN 2021Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT (a. Đơ thông báo, mời TV HĐ)
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa
14:00‚ Họp xây dựng Dự án Hỗ trợ trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025Chủ trì: Vụ PTR* (chuẩn bị tài liệu)
Người tạo: Trần Quang Bảo
8:30‚ Nghe báo cáo đề xuất Văn phòng CCRChủ trì: Vụ PTSXLN
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa