LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 23/05/2022 đến 29/05/2022)

Tên Phòng Thứ hai
23/05/2022
Thứ ba
24/05/2022
Thứ tư
25/05/2022
Thứ năm
26/05/2022
Thứ sáu
27/05/2022
Thứ bảy
28/05/2022
Chủ nhật
29/05/2022
Phòng 301 - A3
8:30‚ Họp nghe BC đề án tái cơ cấu TCLNChủ trì: VPTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
13:00‚ Rà soát báo cáo 301Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT - Anh Minh chủ trì
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa
8:30‚ Nghe BC hồ sơ dự thảo Nghị định sửa NĐ118Chủ trì: Vụ PTSX* (Đề nghị PTCT Bùi Chính Nghĩa chỉ đạo)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
14:00‚ Nghe nội dung trả lời Cơ quan CSĐT về quy trình khai thác nhựa thông, xây dựng đường băng cản lửa tại Kon TumChủ trì: Vụ KHTC gửi trước tài liệu đến các đơn vị dự họp
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa
8:30‚ Nghe BC Đề án đàm phán LEAFChủ trì: Vụ KHCNHTQT* (Đề nghị PTCT Phạm Văn Điển chỉ đạo)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
14:00‚ Họp thẩm định chuyển MDSDR tỉnh Quảng NamChủ trì: Cục Kiểm lâm
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa
8:00-10:00‚ Họp nghe BC làm việc với Đoàn kiểm tra về PCTTChủ trì: Vụ PCTT*, CKL* (Trực tuyến với các VQG)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
10:00‚ Họp Hội đồng lương TCLNChủ trì: VPTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
Phòng 403 - B9
10:00‚ Làm việc với đại diện cương trình VPA/FLEGT châu ÁChủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
14:00‚ Họp rà soát trả lời các kiến nghị của UBND tỉnh Đồng NaiChủ trì: Vụ PCTT*
Người tạo: Trần Quang Bảo
8:30‚ Nghe báo cáo về xây dựng Kế hoạch hành động Lâm nghiệp thực thi tuyên bố GlasgowChủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
8:30‚ Rà soát báo cáo 301Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa
14:00‚ Họp HĐ thẩm tra TCVN (cá sấu)Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
0:00‚ Họp với EU, EFI về VPA (Anh Minh chủ trì)Chủ trì:
Người tạo: Phạm Văn Điển
0:00‚ Họp với EU, EFI về VPA (Anh Minh chủ trì)Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển