LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021)

Tên Phòng Thứ hai
22/11/2021
Thứ ba
23/11/2021
Thứ tư
24/11/2021
Thứ năm
25/11/2021
Thứ sáu
26/11/2021
Thứ bảy
27/11/2021
Chủ nhật
28/11/2021
Phòng 301 - A3
10:45‚ Tiếp và làm việc với Đại sứ Chi-lê tại VNChủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
9:30‚ Nghe báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ ERPA Chủ trì: Vụ KHTC (*) + VNFF(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
14:30‚ Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị PTKT dưới tán rừng ở Lai ChâuChủ trì: Vụ QLRĐD&PH
Người tạo: Trần Quang Bảo
Phòng 403 - B9
8:30‚ Online - Họp với UBND tỉnh Ninh Thuận và IFAD về phát triển Dự án LNChủ trì: Vụ KHTC (*)
Người tạo: Phạm Văn Điển