LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 24/02/2020 đến 01/03/2020)

Tên Phòng Thứ hai
24/02/2020
Thứ ba
25/02/2020
Thứ tư
26/02/2020
Thứ năm
27/02/2020
Thứ sáu
28/02/2020
Thứ bảy
29/02/2020
Chủ nhật
01/03/2020
Phòng 301 - A3
8:00-9:00‚ Làm việc với VPTC về tổ chức sự kiện 75 năm Chủ trì: VPTC
Người tạo: Cao Chí Công
9:00‚ Làm việc với Vụ PTSXLN về những việc trọng tâmChủ trì:
Người tạo: Cao Chí Công
13:30‚ Dự họp Chi bộ Vụ DDPHChủ trì:
Người tạo: Cao Chí Công
8:30‚ Họp Đảng ủy TCLN mở rộngChủ trì: VP đảng ủy (Đ/c Lý)*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
Phòng 403 - B9
14:00‚ Họp với văn phòng dự án USS - hoạt động SBCCChủ trì:
Người tạo: Hà Thị Tuyết Nga
8:30‚ Nghe KH bảo tồn Tê tê, gấuChủ trì: Vụ DDPH
Người tạo: Cao Chí Công