LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 20/09/2021 đến 26/09/2021)

Tên Phòng Thứ hai
20/09/2021
Thứ ba
21/09/2021
Thứ tư
22/09/2021
Thứ năm
23/09/2021
Thứ sáu
24/09/2021
Thứ bảy
25/09/2021
Chủ nhật
26/09/2021
Phòng 301 - A3
8:00‚ Nghe Bc tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ TP về Nghị định Chính sáchChủ trì: Vụ PCTT* (Mời Tư vấn)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
13:30‚ Làm việc với Giám đốc các VQG thuộc TCLNChủ trì: Vụ PHĐD*; VPTC* (Đường truyền trực tuyến)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:00‚  Rà soát hồ sơ Báo cáo khả thi thực hiện Chương trình PTLN Bền vững Chủ trì: Vụ KHTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
14:00‚ Rà soát số liệu báo cáo QHLNQGChủ trì: Vụ KHTC, mời tư vấn (a. Tùng, Vinh)
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa
14:30‚ Rà soát dự thảo Thông tư phân loại doanh nghiệpChủ trì: Cục Kiểm lâm
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa
8:00‚ Họp về hồ sơ Quy hoạch Lâm nghiệp quốc giaChủ trì: LĐTC (TCT; anh Nghĩa); Cục KL; Vụ KHTC; Mời anh Tùng (Tư vấn)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
Phòng 403 - B9
14:30‚ Rà soát Hồ sơ NĐ Chính sáchChủ trì: Vụ PCTT*
Người tạo: Trần Quang Bảo
8:30‚ Họp Hội đồng xây dựng ĐMKTKT kiểm kê rừngChủ trì: Vụ KHCN-HTQT
Người tạo: Bùi Chính Nghĩa
13:30‚ Hoàn thiện Hồ sơ ERPA theo góp ý của các CQ (Vụ KHTC gửi tài liệu trước 9:00, 23/9)Chủ trì: Vụ KHTC (*) + VNFF (*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
8:00‚ Họp Hội đồng KHCNChủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển