LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020)

Tên Phòng Thứ hai
03/08/2020
Thứ ba
04/08/2020
Thứ tư
05/08/2020
Thứ năm
06/08/2020
Thứ sáu
07/08/2020
Thứ bảy
08/08/2020
Chủ nhật
09/08/2020
Phòng 301 - A3
13:30‚ Hội đồng công nhận TBKT nhân giống Tre ngọtChủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
8:30‚ Làm việc với VP 886Chủ trì: VP 886 (Chị Thủy)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
14:00‚ Nghe báo cáo về công tác giải quyết đơn thư tại VQG Tam ĐảoChủ trì: Cục Kiểm lâm*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30‚ Làm việc về các nhiệm vụ, nội dung ngân sách 2019Chủ trì: VPTC* (Thông báo bố trí các đơn vị làm việc lần lượt)
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
Phòng 403 - B9