LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 24/01/2022 đến 30/01/2022)

Tên Phòng Thứ hai
24/01/2022
Thứ ba
25/01/2022
Thứ tư
26/01/2022
Thứ năm
27/01/2022
Thứ sáu
28/01/2022
Thứ bảy
29/01/2022
Chủ nhật
30/01/2022
Phòng 301 - A3
9:00‚ Họp lãnh đạo Tổng cục mở rộngChủ trì: VPTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
Phòng 403 - B9
8:30‚ Họp Hội đồng KHCN Chủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
9:00-10:00‚ Làm việc với Bí thư ĐSQ Nhật Bản tại VNChủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
10:05-11:30‚ Làm việc với Cố vấn trưởng GIZChủ trì: Vụ KHCN-HTQT(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển