LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019)

Tên Phòng Thứ hai
14/10/2019
Thứ ba
15/10/2019
Thứ tư
16/10/2019
Thứ năm
17/10/2019
Thứ sáu
18/10/2019
Thứ bảy
19/10/2019
Chủ nhật
20/10/2019
Phòng 301 - A3
8:30‚ Nghe báo cáo kết quả Thanh tra TRTT Bà rịa vũng tàuChủ trì: Đoàn Thanh Tra*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
14:00‚ Họp BCH Đảng ủyChủ trì: VPĐU*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30-10:00‚ Nghe báo cáo về những khó khăn vướng mắc trong theo dõi DBRChủ trì: Cục KL*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
9:00‚ Họp về xây dựng Dự án sản xuất giống cây trồng Lâm nghiệp công nghệ caoChủ trì: Vụ PTR*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
16:00-17:00‚ LĐ Công đoàn gặp mặt nhân ngày 20-10Chủ trì:
Người tạo: Phạm Văn Điển
9:00‚ Họp Vụ DDPHChủ trì: Vụ DDPH
Người tạo: Cao Chí Công
Phòng 403 - B9
14:00‚ Rà soát Thông tư Công trình Lâm sinhChủ trì: Vụ KHTC (*)
Người tạo: Phạm Văn Điển