LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 02/12/2019 đến 08/12/2019)

Tên Phòng Thứ hai
02/12/2019
Thứ ba
03/12/2019
Thứ tư
04/12/2019
Thứ năm
05/12/2019
Thứ sáu
06/12/2019
Thứ bảy
07/12/2019
Chủ nhật
08/12/2019
Phòng 301 - A3
8:30‚ Họp giao ban tháng TCLN Chủ trì: VPTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
14:00‚ Rà soát Hồ sơ NĐ về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp VN (Cục KL chuẩn bị hồ sơ)Chủ trì: Cục KL(*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
8:30‚ Họp với các chủ DA thuộc chương trình 886 (Đối với các Đơn vị ngoài TCLN)Chủ trì: Vụ KHTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
12:00‚ Họp Thường Vụ đảng ủyChủ trì: VPĐU*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
14:00‚ Họp BCH Đảng ủy TCLNChủ trì: VPĐU*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30‚ Họp Tổ XD Chiến lược ngành LNChủ trì: Vụ KHTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
13:00‚ Họp nghe báo cáo chuyển đổi công chức kiểm lâm vùngChủ trì: VPTC*
Người tạo: Nguyễn Quốc Trị
8:30-11:30‚ Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩnChủ trì: Vụ KHCN-HTQT (*)
Người tạo: Phạm Văn Điển
Phòng 403 - B9
13:30‚ Hội đồng nghiệp thu CT TDTNR chu kỳ 5 (anh Thịnh chủ trì)Chủ trì: Vụ KHTC
Người tạo: Cao Chí Công